Warunki usługi

Warunki usługi

<div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;"><span style="font-size: 16px;">PRZEGLĄD</span></div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;">&nbsp;</div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;"><span style="font-size: 16px;">Odwiedzając naszą witrynę i/lub kupując coś od nas, angażujesz się w naszą &bdquo;Usługę&rdquo; i zgadzasz się przestrzegać następujących warunk&oacute;w (&bdquo;Warunki korzystania z usługi&rdquo;, &bdquo;Warunki&rdquo;), w tym tych dodatkowych warunk&oacute;w i zasad wymienione w niniejszym dokumencie i/lub dostępne za pośrednictwem hiperłącza. Niniejsze Warunki świadczenia usług mają zastosowanie do wszystkich użytkownik&oacute;w witryny, w tym między innymi do użytkownik&oacute;w, kt&oacute;rzy są przeglądarkami, sprzedawcami, klientami, sprzedawcami i/lub wsp&oacute;łtw&oacute;rcami treści.</span></div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;">&nbsp;</div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;"><span style="font-size: 16px;">Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami świadczenia usług przed uzyskaniem dostępu do naszej witryny lub korzystaniem z niej. Uzyskując dostęp do dowolnej części witryny lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunk&oacute;w świadczenia usług. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami niniejszej umowy, nie możesz uzyskać dostępu do strony internetowej ani korzystać z żadnych usług. Jeśli niniejsze Warunki świadczenia usług są uważane za ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszych Warunk&oacute;w świadczenia usług.</span></div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;">&nbsp;</div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;"><span style="font-size: 16px;">Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia dodawane do obecnego sklepu r&oacute;wnież podlegają Regulaminowi. Z najnowszą wersją Warunk&oacute;w korzystania z usługi możesz zapoznać się w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunk&oacute;w świadczenia usług poprzez publikowanie aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z witryny lub dostęp do niej po opublikowaniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian.</span></div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;">&nbsp;</div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;">&nbsp;</div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;"><span style="font-size: 16px;">SEKCJA 1 - WARUNKI SKLEPU INTERNETOWEGO</span></div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;"><span style="font-size: 16px;">Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki świadczenia usług, oświadczasz, że osiągnąłeś co najmniej wiek pełnoletności w swoim stanie lub prowincji zamieszkania lub że jesteś osobą pełnoletnią w swoim stanie lub prowincji zamieszkania i wyraziłeś zgodę na zezw&oacute;l na korzystanie z tej witryny przez osoby niepełnoletnie.</span></div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;"><span style="font-size: 16px;">Nie możesz używać naszych produkt&oacute;w do jakichkolwiek nielegalnych lub nieautoryzowanych cel&oacute;w ani nie możesz, korzystając z Usługi, naruszać jakichkolwiek przepis&oacute;w obowiązujących w Twojej jurysdykcji (w tym między innymi praw autorskich).</span></div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;"><span style="font-size: 16px;">Nie wolno przesyłać żadnych robak&oacute;w, wirus&oacute;w ani żadnego kodu o charakterze destrukcyjnym.</span></div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;"><span style="font-size: 16px;">Naruszenie lub naruszenie kt&oacute;regokolwiek z Warunk&oacute;w spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia Usług.</span></div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;">&nbsp;</div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;"><span style="font-size: 16px;">SEKCJA 2 &ndash; WARUNKI OG&Oacute;LNE</span></div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;"><span style="font-size: 16px;">Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług komukolwiek z dowolnego powodu w dowolnym momencie.</span></div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;"><span style="font-size: 16px;">Rozumiesz, że Twoje treści (bez informacji o karcie kredytowej) mogą być przesyłane w postaci niezaszyfrowanej i mogą obejmować (a) transmisję w r&oacute;żnych sieciach; oraz b) zmiany w celu dostosowania i dostosowania do wymagań technicznych sieci lub urządzeń łączących. Informacje o karcie kredytowej są zawsze szyfrowane podczas przesyłania przez sieci.</span></div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;"><span style="font-size: 16px;">Zgadzasz się nie reprodukować, powielać, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać żadnej części Usługi, korzystania z Usługi lub dostępu do Usługi lub jakiegokolwiek kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem kt&oacute;rej świadczona jest usługa, bez wyraźnej pisemnej zgody z naszej strony .</span></div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;"><span style="font-size: 16px;">Nagł&oacute;wki użyte w niniejszej umowie zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody i nie będą ograniczać ani w żaden inny spos&oacute;b wpływać na niniejsze Warunki.</span></div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;">&nbsp;</div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;"><span style="font-size: 16px;">CZĘŚĆ 3 - DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I TERMINOWOŚĆ INFORMACJI</span></div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;"><span style="font-size: 16px;">Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje udostępnione na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiały na tej stronie mają charakter wyłącznie og&oacute;lnych informacji i nie należy na nich polegać ani ich używać jako jedynej podstawy do podejmowania decyzji bez konsultacji z podstawowymi, dokładniejszymi, pełniejszymi lub bardziej aktualnymi źr&oacute;dłami informacji. Wszelkie poleganie na materiałach na tej stronie odbywa się na własne ryzyko.</span></div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;"><span style="font-size: 16px;">Ta strona może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne z konieczności nie są aktualne i są podane wyłącznie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania zawartości tej witryny w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji na naszej stronie. Zgadzasz się, że Twoim obowiązkiem jest monitorowanie zmian na naszej stronie.</span></div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;">&nbsp;</div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;"><span style="font-size: 16px;">CZĘŚĆ 4 - MODYFIKACJE USŁUGI I CENY</span></div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;"><span style="font-size: 16px;">Ceny naszych produkt&oacute;w mogą ulec zmianie bez powiadomienia.</span></div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;"><span style="font-size: 16px;">Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub dowolnej jej części lub zawartości) w dowolnym momencie bez powiadomienia w dowolnym momencie.</span></div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;"><span style="font-size: 16px;">Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani os&oacute;b trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.</span></div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;">&nbsp;</div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;"><span style="font-size: 16px;">CZĘŚĆ 5 - PRODUKTY LUB USŁUGI (jeśli dotyczy)</span></div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;"><span style="font-size: 16px;">Niekt&oacute;re produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem strony internetowej. Te produkty lub usługi mogą mieć ograniczone ilości i podlegają zwrotowi lub wymianie wyłącznie zgodnie z naszą Polityką zwrot&oacute;w.</span></div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;"><span style="font-size: 16px;">Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najdokładniej wyświetlać kolory i zdjęcia naszych produkt&oacute;w, kt&oacute;re pojawiają się w sklepie. Nie możemy zagwarantować, że wyświetlanie dowolnego koloru monitora komputera będzie dokładne.</span></div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;"><span style="font-size: 16px;">Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produkt&oacute;w lub Usług do dowolnej osoby, regionu geograficznego lub jurysdykcji. Możemy skorzystać z tego prawa w indywidualnych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości oferowanych przez nas produkt&oacute;w lub usług. Wszystkie opisy produkt&oacute;w lub ceny produkt&oacute;w mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania produkcji dowolnego produktu w dowolnym momencie. Jakakolwiek oferta dotycząca jakiegokolwiek produktu lub usługi złożona na tej stronie jest nieważna tam, gdzie jest zabroniona.</span></div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;"><span style="font-size: 16px;">Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produkt&oacute;w, usług, informacji lub innych materiał&oacute;w zakupionych lub uzyskanych przez Ciebie spełni Twoje oczekiwania, ani że wszelkie błędy w Usłudze zostaną poprawione.</span></div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;">&nbsp;</div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;"><span style="font-size: 16px;">CZĘŚĆ 6 - DOKŁADNOŚĆ INFORMACJI O ROZLICZENIACH I KONCIE</span></div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;"><span style="font-size: 16px;">Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia każdego złożonego u nas zam&oacute;wienia. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować zakupione ilości na osobę, gospodarstwo domowe lub zam&oacute;wienie. Ograniczenia te mogą obejmować zam&oacute;wienia złożone przez lub pod tym samym kontem klienta, tą samą kartą kredytową i/lub zam&oacute;wienia korzystające z tego samego adresu rozliczeniowego i/lub wysyłkowego. W przypadku, gdy dokonamy zmiany lub anulujemy zam&oacute;wienie, możemy spr&oacute;bować powiadomić Cię, kontaktując się z adresem e-mail i/lub adresem rozliczeniowym/numerem telefonu podanym w momencie składania zam&oacute;wienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zam&oacute;wień, kt&oacute;re naszym zdaniem wydają się być składane przez dealer&oacute;w, odsprzedawc&oacute;w lub dystrybutor&oacute;w.</span></div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;">&nbsp;</div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;"><span style="font-size: 16px;">Wyrażasz zgodę na podawanie aktualnych, kompletnych i dokładnych informacji o zakupie i koncie dla wszystkich zakup&oacute;w dokonanych w naszym sklepie. Zgadzasz się na niezwłoczną aktualizację swojego konta i innych informacji, w tym adresu e-mail i numer&oacute;w kart kredytowych oraz dat ważności, abyśmy mogli sfinalizować Twoje transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby.</span></div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;">&nbsp;</div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;"><span style="font-size: 16px;">Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką zwrot&oacute;w.</span></div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;">&nbsp;</div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;"><span style="font-size: 16px;">CZĘŚĆ 7 &mdash; NARZĘDZIA OPCJONALNE</span></div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;"><span style="font-size: 16px;">Możemy zapewnić Państwu dostęp do narzędzi stron trzecich, nad kt&oacute;rymi nie monitorujemy ani nie mamy kontroli ani danych wejściowych.</span></div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;"><span style="font-size: 16px;">Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi &bdquo;w stanie, w jakim są&rdquo; i &bdquo;w miarę dostępności&rdquo; bez żadnych gwarancji, oświadczeń lub warunk&oacute;w jakiegokolwiek rodzaju i bez żadnego poparcia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej lub związanej z korzystaniem z opcjonalnych narzędzi stron trzecich.</span></div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;"><span style="font-size: 16px;">Jakiekolwiek korzystanie z opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem witryny odbywa się wyłącznie na własne ryzyko i według własnego uznania, a użytkownik powinien upewnić się, że zapoznał się i akceptuje warunki, na jakich narzędzia są udostępniane przez odpowiednich dostawc&oacute;w zewnętrznych.</span></div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;"><span style="font-size: 16px;">W przyszłości możemy r&oacute;wnież oferować za pośrednictwem witryny nowe usługi i/lub funkcje (w tym udostępnianie nowych narzędzi i zasob&oacute;w). Takie nowe funkcje i/lub usługi podlegają r&oacute;wnież niniejszym Warunkom świadczenia usług.</span></div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;">&nbsp;</div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;"><span style="font-size: 16px;">CZĘŚĆ 8 - ŁĄCZA STRON TRZECICH</span></div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;"><span style="font-size: 16px;">Niekt&oacute;re treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszego Serwisu mogą zawierać materiały stron trzecich.</span></div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;"><span style="font-size: 16px;">Linki os&oacute;b trzecich w tej witrynie mogą kierować do witryn os&oacute;b trzecich, kt&oacute;re nie są z nami powiązane. Nie ponosimy odpowiedzialności za badanie lub ocenę treści lub dokładności i nie gwarantujemy i nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały lub strony internetowe os&oacute;b trzecich ani za jakiekolwiek inne materiały, produkty lub usługi os&oacute;b trzecich.</span></div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;"><span style="font-size: 16px;">Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub szkody związane z zakupem lub korzystaniem z towar&oacute;w, usług, zasob&oacute;w, treści lub jakichkolwiek innych transakcji dokonanych w związku z witrynami os&oacute;b trzecich. Prosimy o uważne zapoznanie się z zasadami i praktykami stron trzecich oraz upewnienie się, że je rozumiesz, zanim zaangażujesz się w jakąkolwiek transakcję. Skargi, roszczenia, wątpliwości lub pytania dotyczące produkt&oacute;w stron trzecich należy kierować do strony trzeciej.</span></div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;">&nbsp;</div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;"><span style="font-size: 16px;">CZĘŚĆ 9 - KOMENTARZE UŻYTKOWNIK&Oacute;W, OPINIE I INNE ZGŁOSZENIA</span></div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;"><span style="font-size: 16px;">Jeśli na naszą prośbę wyślesz określone zgłoszenia (na przykład zgłoszenia do konkursu) lub bez naszej prośby, wyślesz kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, czy to online, pocztą elektroniczną, pocztą lub w inny spos&oacute;b (łącznie &bdquo;komentarze&rdquo;), zgadzasz się, że możemy w dowolnym momencie, bez ograniczeń, edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i w inny spos&oacute;b wykorzystywać na dowolnym nośniku wszelkie komentarze, kt&oacute;re nam przekazujesz. Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani (1) do zachowania poufności wszelkich komentarzy; (2) zapłacić odszkodowanie za wszelkie uwagi; lub (3) odpowiedzieć na wszelkie komentarze.</span></div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;"><span style="font-size: 16px;">Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować, edytować lub usuwać treści, kt&oacute;re według naszego wyłącznego uznania uznamy za niezgodne z prawem, obraźliwe, zawierające groźby, oszczercze, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub w inny spos&oacute;b budzące zastrzeżenia lub naruszające własność intelektualną jakiejkolwiek strony lub niniejsze Warunki świadczenia usług .</span></div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;"><span style="font-size: 16px;">Zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą naruszać żadnych praw os&oacute;b trzecich, w tym praw autorskich, znak&oacute;w towarowych, prywatności, osobowości lub innych praw osobistych lub praw własności. Ponadto zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą zawierać oszczerczych lub w inny spos&oacute;b niezgodnych z prawem, obraźliwych lub obscenicznych materiał&oacute;w, ani też zawierać wirus&oacute;w komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, kt&oacute;re mogłoby w jakikolwiek spos&oacute;b wpłynąć na działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej. Nie możesz używać fałszywego adresu e-mail, udawać kogoś innego niż Ty lub w inny spos&oacute;b wprowadzać nas lub osoby trzecie w błąd co do pochodzenia jakichkolwiek komentarzy. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie komentarze, kt&oacute;re zamieszczasz i ich dokładność. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności i nie ponosimy odpowiedzialności za komentarze opublikowane przez Ciebie lub osoby trzecie.</span></div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;">&nbsp;</div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;"><span style="font-size: 16px;">SEKCJA 10 - DANE OSOBOWE</span></div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;"><span style="font-size: 16px;">Podanie przez Ciebie danych osobowych za pośrednictwem sklepu podlega naszej Polityce prywatności. Aby zobaczyć naszą Politykę prywatności.</span></div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;">&nbsp;</div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;"><span style="font-size: 16px;">CZĘŚĆ 11 - BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI I POMINIĘCIA</span></div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;"><span style="font-size: 16px;">Czasami w naszej witrynie lub w Usłudze mogą pojawić się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, kt&oacute;re mogą dotyczyć opis&oacute;w produkt&oacute;w, cen, promocji, ofert, opłat za wysyłkę produkt&oacute;w, czasu tranzytu i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błęd&oacute;w, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zam&oacute;wień, jeśli jakiekolwiek informacje w Usłudze lub na dowolnej powiązanej stronie internetowej są niedokładne w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia (w tym po złożeniu zam&oacute;wienia) .</span></div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;"><span style="font-size: 16px;">Nie zobowiązujemy się do aktualizacji, zmiany lub wyjaśnienia informacji w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, w tym między innymi informacji o cenach, z wyjątkiem przypadk&oacute;w wymaganych przez prawo. Żadna określona data aktualizacji lub odświeżenia zastosowana w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej nie powinna wskazywać, że wszystkie informacje w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane.</span></div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;">&nbsp;</div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;"><span style="font-size: 16px;">SEKCJA 12 - ZABRONIONE ZASTOSOWANIA</span></div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;"><span style="font-size: 16px;">Opr&oacute;cz innych zakaz&oacute;w określonych w Warunkach świadczenia usług zabrania się korzystania z witryny lub jej zawartości: (a) w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem; (b) nakłaniania innych do wykonywania lub uczestniczenia w jakichkolwiek działaniach niezgodnych z prawem; (c) naruszania jakichkolwiek międzynarodowych, federalnych, prowincjonalnych lub stanowych przepis&oacute;w, zasad, praw lub rozporządzeń lokalnych; (d) naruszać lub naruszać nasze prawa własności intelektualnej lub prawa własności intelektualnej innych os&oacute;b; (e) nękania, wykorzystywania, obrażania, krzywdzenia, zniesławiania, oczerniania, dyskredytowania, zastraszania lub dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; (f) podawania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) w celu przesyłania lub przesyłania wirus&oacute;w lub innego rodzaju złośliwego kodu, kt&oacute;ry będzie lub może zostać wykorzystany w jakikolwiek spos&oacute;b, kt&oacute;ry wpłynie na funkcjonalność lub działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej witryny, innych witryn lub Internetu; (h) zbieranie lub śledzenie danych osobowych innych os&oacute;b; (i) do spamowania, wyłudzania informacji, pharmowania, pod pretekstem, pająk&oacute;w, indeksowania lub skrobania; (j) w jakimkolwiek nieprzyzwoitym lub niemoralnym celu; lub (k) w celu ingerowania lub obchodzenia funkcji bezpieczeństwa Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub dowolnej powiązanej strony internetowej za naruszenie kt&oacute;regokolwiek z zabronionych zastosowań. (j) w jakimkolwiek nieprzyzwoitym lub niemoralnym celu; lub (k) w celu ingerowania lub obchodzenia funkcji bezpieczeństwa Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub dowolnej powiązanej strony internetowej za naruszenie kt&oacute;regokolwiek z zabronionych zastosowań. (j) w jakimkolwiek nieprzyzwoitym lub niemoralnym celu; lub (k) w celu ingerowania lub obchodzenia funkcji bezpieczeństwa Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub dowolnej powiązanej strony internetowej za naruszenie kt&oacute;regokolwiek z zabronionych zastosowań.</span></div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;">&nbsp;</div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;"><span style="font-size: 16px;">SEKCJA 13 - WYŁĄCZENIE GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI</span></div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;"><span style="font-size: 16px;">Nie gwarantujemy, nie oświadczamy ani nie gwarantujemy, że korzystanie z naszych usług będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błęd&oacute;w.</span></div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;"><span style="font-size: 16px;">Nie gwarantujemy, że wyniki, kt&oacute;re można uzyskać w wyniku korzystania z usługi, będą dokładne lub wiarygodne.</span></div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;"><span style="font-size: 16px;">Zgadzasz się, że od czasu do czasu możemy usunąć usługę na czas nieokreślony lub anulować usługę w dowolnym momencie, bez powiadomienia.</span></div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;"><span style="font-size: 16px;">Wyraźnie zgadzasz się, że korzystanie lub niemożność korzystania z usługi odbywa się na Twoje wyłączne ryzyko. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi dostarczane użytkownikowi za pośrednictwem usługi są (z wyjątkiem wyraźnie określonych przez nas) dostarczane &bdquo;tak jak są&rdquo; i &bdquo;w miarę dostępności&rdquo; do użytku, bez żadnych oświadczeń, gwarancji lub warunk&oacute;w jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumiane, w tym wszelkie dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu i nienaruszania praw.</span></div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;"><span style="font-size: 16px;">przesyłane lub udostępniane w inny spos&oacute;b za pośrednictwem serwisu, nawet po poinformowaniu o ich możliwości. Ponieważ niekt&oacute;re stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, w takich stanach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność będzie ograniczona do maksymalnego zakresu dozwolonego przez prawo.</span></div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;">&nbsp;</div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;"><span style="font-size: 16px;">CZĘŚĆ 14 - ODSZKODOWANIE</span></div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;"><span style="font-size: 16px;">Zgadzasz się zabezpieczyć naszą sp&oacute;łkę dominującą, sp&oacute;łki zależne, podmioty stowarzyszone, partner&oacute;w, członk&oacute;w zarządu, dyrektor&oacute;w, agent&oacute;w, wykonawc&oacute;w, licencjodawc&oacute;w, usługodawc&oacute;w, podwykonawc&oacute;w, dostawc&oacute;w, stażyst&oacute;w i pracownik&oacute;w przed wszelkimi roszczeniami lub żądanie, w tym uzasadnione honoraria adwokackie, dokonane przez jakąkolwiek osobę trzecią z powodu lub wynikającego z naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunk&oacute;w świadczenia usług lub dokument&oacute;w, kt&oacute;re zawierają przez odniesienie, lub naruszenia przez Ciebie jakiegokolwiek prawa lub praw os&oacute;b trzecich.</span></div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;">&nbsp;</div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;"><span style="font-size: 16px;">SEKCJA 15 - ROZDZIELNOŚĆ</span></div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;"><span style="font-size: 16px;">W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunk&oacute;w świadczenia usług zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie będzie mimo wszystko wykonalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a część niewykonalna zostanie uznana za oddzieloną od niniejszych Warunk&oacute;w usługi, takie ustalenie nie ma wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.</span></div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;">&nbsp;</div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;"><span style="font-size: 16px;">CZĘŚĆ 16 &ndash; ROZWIĄZANIE</span></div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;"><span style="font-size: 16px;">Zobowiązania i zobowiązania stron powstałe przed datą rozwiązania pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej umowy dla wszystkich cel&oacute;w.</span></div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;"><span style="font-size: 16px;">Niniejsze Warunki świadczenia usług obowiązują do czasu ich rozwiązania przez Ciebie lub nas. Możesz wypowiedzieć niniejsze Warunki świadczenia usług w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chcesz już korzystać z naszych Usług lub przestajesz korzystać z naszej witryny.</span></div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;"><span style="font-size: 16px;">Jeśli według naszego wyłącznego osądu nie uda Ci się lub podejrzewamy, że nie dotrzymałeś jakiegokolwiek warunku lub postanowienia niniejszych Warunk&oacute;w świadczenia usług, możemy r&oacute;wnież rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie bez powiadomienia, a Ty pozostaniesz odpowiedzialny za wszystkie należne kwoty do i włącznie z datą wypowiedzenia; i/lub w związku z tym może odm&oacute;wić Ci dostępu do naszych Usług (lub jakiejkolwiek ich części).</span></div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;">&nbsp;</div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;"><span style="font-size: 16px;">CZĘŚĆ 17 ​​- CAŁOŚĆ UMOWY</span></div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;"><span style="font-size: 16px;">Niewykonanie lub nieegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunk&oacute;w świadczenia usług nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.</span></div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;"><span style="font-size: 16px;">Niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszelkie zasady lub zasady operacyjne opublikowane przez nas na tej stronie lub w odniesieniu do Usługi stanowią całość umowy i porozumienia między Tobą a nami i regulują korzystanie z Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze lub r&oacute;wnoczesne umowy, komunikaty i propozycje , ustnie lub pisemnie, między Tobą a nami (w tym między innymi wszelkie wcześniejsze wersje Warunk&oacute;w korzystania z usługi).</span></div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;"><span style="font-size: 16px;">Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszych Warunk&oacute;w świadczenia usług nie mogą być interpretowane na niekorzyść autora.</span></div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;">&nbsp;</div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;"><span style="font-size: 16px;">CZĘŚĆ 18 - PRAWO WŁAŚCIWE</span></div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;"><span style="font-size: 16px;">Niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszelkie odrębne umowy, na mocy kt&oacute;rych świadczymy Państwu Usługi, podlega prawu HK i będzie interpretowana zgodnie z nim.</span></div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;">&nbsp;</div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;"><span style="font-size: 16px;">SEKCJA 19 - ZMIANY WARUNK&Oacute;W USŁUGI</span></div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;"><span style="font-size: 16px;">Z najnowszą wersją Warunk&oacute;w świadczenia usług możesz zapoznać się w dowolnym momencie na tej stronie.</span></div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;"><span style="font-size: 16px;">Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunk&oacute;w świadczenia usług poprzez publikowanie aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie naszej witryny pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do naszej strony internetowej lub Usługi po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach świadczenia usług oznacza akceptację tych zmian.</span></div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;">&nbsp;</div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;"><span style="font-size: 16px;">CZĘŚĆ 20 - INFORMACJE KONTAKTOWE</span></div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;"><span style="font-size: 16px;">Pytania dotyczące Warunk&oacute;w świadczenia usług należy kierować do nas na adres service@55aobuy.com.</span></div> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;"> <div style="white-space: pre-wrap; line-height: 1.75; font-size: 14px;">&nbsp;</div> </div>

serwis internetowy

Czas biurowy: 7:00-16:00, innym razem zostaw nam wiadomość, odpowiemy w ciągu 24 godzin.